Réamhscoil

AOIS 0 - 2 BLIAIN

Tá do pháiste ag fás aníos go gasta agus é/í réidh le bheith níos neamhspleáiche. Cur in aithne foirfe is ea é ar gcumann réamhscoile.

Os cionn 30 Blianta Taithí san earnáil cúram leanaí agus forbairt

Naíscoil

AOIS 2 - 3 BLIAIN

Bíonn ár gcur chuige maidir le foghlaim agus le teagasc trí shúgradh dírithe ar pháistí agus trí oideachas. Tá naíscoil lánfheistithe againn.

Saintógtha áiteanna súgartha do do pháiste fás agus oideachas

Naíolann

AOIS 1 - 5 BLIAIN

Le réimse leathan gníomhaíochtaí, ina measc, ealaíona agus ceardaíocht, súgradh cruthaitheach agus gníomhaíochtaí fisiciúla, glacfaidh ár n-oibrithe foirne páirt le do pháistí.

foireann ard-oilte agus múinteoirí a fháil do leanbh réidh le haghaidh bhunscoil

Cén fáth a gcuirfeá do pháiste chuig Ionad na Fuiseoige?

Ba chóir duit do pháiste a chur chuig Ionad na Fuiseoige mar déanann muid gníomhaíochtaí do pháistí agus ranganna agus gniomhaíochtaí do dhaoine fásta d’ardchaighdeán. Is sinne an t-aon Ionad Gaeilge amháin a chuireann na seirbhísí seo ar fáil i gceantar Chollann, Lios na gCearrbhach.