Is acmhainn pobail í an amharclann dóibh siúd a bheidh ag freastal ar ranganna agus ag déanamh gníomhaíochtaí. Cuirfidh sí spás taibhithe ar fáil dóibh fosta.

Is spás taispeántais í do ghrianghrafadóirí nó do na táirgí déanta ag baill ár ranganna agus ár ngníomhaíochtaí san Ionad.

Beidh an Amharclann ar fáil do scoileanna áitiúla nó do ghrúpaí pobail ar mhaith leo taibhiú a dhéanamh/taispeántas a eagrú, nó an halla a úsáid do ghníomhaíochtaí.

Cá háit a mbeidh an Amharclann suite

Beidh an amharclann cóngarach d’fhorhalla tosaigh an fhoirgnimh taobh leis an seomra tae.

Níl spás taibhithe ar bith i gceantar Chollann seachas hallaí tionóil scoile. Beidh an spás seo mar spás cuspóireach tógtha do dhrámaí/ceolchoirmeacha/amhránaíocht nó do ghníomhaíochtaí eile a mbeidh an sórt spáis seo de dhíth orthu. Is féidir é a úsáid le scannáin a léiriú ar scáileán fosta.

Nuair a osclófar an foirgneamh nua i mí Iúil 2018, reáchtálfaidh muid cainteanna cultúrtha/drámaí/céilithe agus ceolchoirmeacha ann.

Cén uair a mbeidh an Amharclann oscailte

Beidh na huaireanta oscailte don áis seo ag brath go hiomlán ar na huaireanta a bheidh na ceolchoirmeacha, na drámaí nó na gníomhaíochtaí eile a mbeidh an spás is mó de dhíth orthu, á reáchtáil. Seiceáil na himeachtaí ar an leathanach Féilire le fáil amach faoi na himeachtaí atá le teacht ar ball le do thoil.

Má bhíonn suim agat “an Spás Amharclainne” a fháil ar cíos, déan teagmháil linn le do thoil san oifig fáilte nó tríd an fhoirm theagmhála a úsáid.

Cad é cuspóir na hAmharclainne?

Bainfidh an tIonad úsáid as an amharclann le drámaí/ceolchoirmeacha/coirmeacha amhránaíocha a reáchtáil, mar sin de, is féidir le duine ar bith ticéid do na himeachtaí seo a chur in áirithe.

Is féidir le grúpaí nó scoileanna an t-ionad a fháil ar cíos dá ngníomhaíochtaí féin.

Is féidir le healaíontóirí neamhspleácha an t-ionad a chur in áirithe do thaispeántais.

Níl spás taibhithe/taispeántais ar bith i gceantar Chollann. Caithfidh grúpaí iarraidh ar na bunscoileanna áitiúla a hallaí tionóil a úsáid le dráma nó le cheolchoirm áitiúil ar bith a chur os comhair an phobail. Níl áit ar bith ann sa cheantar go n-airíonn tú gur féidir le daoine fásta dul amach agus teacht le chéile le haghaidh oíche d’eispéiris cheoil/dhrámaíochta nó amhránaíochta. Níl pictiúrlann sa cheantar mar ar féidir le teaghlaigh dul le chéile le hamharc ar scannán.

Imeachtaí atá le teacht an Chomhphobail

Beidh Imeachtaí atá le teacht Chomhphobail a liostú anseo ..

june, 2019

01jun10:00 am4:30 pmDianchursá GaeilgeIrish Language Crash Course

08jun(jun 8)10:00 am(jun 8)10:00 amDianchursá GaeilgeIrish Language Crash Course

15jun(jun 15)10:00 am(jun 15)10:00 amDianchursá GaeilgeIrish Language Crash Course

22jun(jun 22)10:00 am(jun 22)10:00 amDianchursá GaeilgeIrish Language Crash Course

29jun(jun 29)10:00 am(jun 29)10:00 amDianchursá GaeilgeIrish Language Crash Course