Ní bheidh rochtain ar an chlós súgartha allamuigh ach ag na hoibrithe foirne agus ag na páistí a fhreastalóidh ar ár seirbhísí.

Cé dá mbeidh an Clós Súgartha Allamuigh?

Beidh an clós súgartha allamuigh ann do pháistí 0-4 bliana d’aois a fhreastalaíonn ar na seirbhísí páistí taobh istigh den ionad. Ní bheidh an spás seo oscailte don ghnáthphobal agus beidh sé slán sábháilte agus déanfar cothabháil mhaith air.

 

Cad é cuspóir an Chlós Súgartha Allamuigh?

Is é cuspóir an chlós súgartha allamuigh tacaíocht a thabhairt do scileanna oll-luaileacha na bpáistí, agus iad ag freastal ar cheann dár gcláranna.

Cá háit a mbeidh an Clós Súgartha Allamuigh laistigh den fhoirgneamh?

Beidh an Clós Súgartha Allamuigh suite ag cúl an fhoirgnimh le rochtain air ó na seomraí cúraim lae agus ó sheomraí súgartha na bpáistí. Ní bheidh rochtain ar bith ar an chlós súgartha allamuigh ach má sheiceálfaidh tú isteach ag an oifig fáilte, agus beidh sé slán agus sábháilte.

Cén fáth a bhfuil Clós Súgartha Allamuigh de dhíth?

Tá clós súgartha allamuigh slán, glan agus sábháilte de dhíth a ligfidh do pháistí a dtimpeallacht sheachtrach a thaiscéaladh, plandaí agus bia a fhás agus a scileana oll-luaileacha i ndreapadóireacht, ag rith, ag coinneáil cothroim, agus ar rothair agus ar scútair a fhorbairt.

Cén uair a mbeidh an Clós Súgartha Allamuigh oscailte?

Ní bheidh Clós Súgartha Allamuigh Ionad na Fuiseoige oscailte ach do pháistí a bheidh ag freastal ar ghníomhaíochtaí an ionaid agus ní bheidh sé oscailte ach le linn amanna a ranganna.