Fáilte go ‘Ionad na Fuiseoige’ Ionad Pobal Gaeilge

Naíolann

Le réimse leathan gníomhaíochtaí, ina measc, ealaíona agus ceardaíocht, súgradh cruthaitheach agus gníomhaíochtaí fisiciúla, glacfaidh ár n-oibrithe foirne páirt le do pháistí.

Naíscoil

Bíonn ár gcur chuige maidir le foghlaim agus le teagasc trí shúgradh dírithe ar pháistí agus trí oideachas. Tá naíscoil lánfheistithe againn.

Réamhscoil

Tá do pháiste ag fás aníos go gasta agus é/í réidh le bheith níos neamhspleáiche. Cur in aithne foirfe is ea é ar gcumann réamhscoile.

Program for 2yr Olds

Ait Spraoí

Social School

coming soon…

cén fáth a roghnaigh dúinn

An Ghaeilge a fhorbairt laistigh de cheantar i measc na bpáistí, sin an bealach is fearr agus is gaiste le húsáid na teanga a mhéadú. Bíonn cumas s’acu le foghlaim agus le coincheapa nua a thuiscint i bhfad níos gaiste agus níos fearr ná daoine fásta. Cinntíonn teagasc teanga sna Luathbhlianta go mbíonn sé níos daingnithe sa teaghlach. Bíonn páistí a d’fhreastail ar na grúpaí Luathbhlianta Gaeilge i bhfad níos ábalta éirí go maith leo i dtumbhunscoil.

Cad a Deir Tuismitheoirí

Ár Seomraí & Ranganna

0-24
Months Old
9
Class Size

Naíscoil na Fuiseoige

Frances Ramsey, Meadhbh Donnelly, Alex Doherty

48-72
Months Old
12
Class Size

Clár do pháistí 2 bhliain d’aois

Frances Ramsey, Niamh Johnston, Sammi Jo McDonald

24-48
Months Old
12
Class Size

Naiolann Chéad Céimeanna;

Orlaigh McClory, Aisling McClory, Elaine Douglas, Seana McCabe, Sinead Quinn

0-72
Months Old
18
Class Size

Naíonra tráthnóna

Meadhbh Donnelly, Alex Doherty, Seana McCabe